Ansiklopedi

Fransız İhtilali’nin maddeler halinde kısaca nedenleri ve sonuçları

Fransız İhtilali nedir? Fransız İhtilali’nin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Dünya tarihini değiştiren Fransız İhtilali’nin nedenleri ve sonuçlarını kısaca ve maddeler halinde derledik.

Fransız İhtilali’nin nedenleri

Fransız İhtilali, 1789 yılında Fransa’da başlayan ve Avrupa’da büyük etkileri olan bir devrimdir.

Fransız İhtilali’nin nedenleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Fransa’da mutlak monarşi vardı ve kral halkın çıkarlarını gözetmiyordu. Ağır vergiler, lüks harcamalar ve savaşlar nedeniyle devlet bütçesi bozulmuştu.
  • Fransız toplumu üç sınıfa ayrılmıştı: Soylular, rahipler ve halk. Soylular ve rahipler vergi vermiyor, toprak sahibi oluyor ve ayrıcalıklı yaşıyorlardı. Halk ise eziliyor, yoksulluk çekiyor ve siyasi haklardan yoksun kalıyordu.
  • Aydınlanma felsefesi Fransa’da yaygınlaşmıştı. Montesquieu, Voltaire, Rousseau gibi düşünürler mutlak monarşiye karşı çıkıyor, halkın haklarını savunuyor ve yeni bir yönetim biçimi öneriyorlardı.
  • İngiltere ve Amerika’daki özgürlük hareketleri Fransız halkını etkilemişti. İngiltere’de meşruti monarşi, Amerika’da ise bağımsızlık savaşı sonucunda cumhuriyet kurulmuştu. Fransızlar da kendi ülkelerinde de aynı hak ve özgürlüklere sahip olmak istiyorlardı.

Fransız İhtilali’nin sonuçları

Fransız İhtilali’nin sonuçları maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Fransa’da mutlak monarşi yıkıldı ve yerine cumhuriyet ilan edildi. Kral XVI. Louis ve eşi Marie Antoinette giyotinle idam edildi. Halkın egemenliği kabul edildi.
  • Fransa’da insan hakları bildirgesi yayınlandı. Eşitlik, özgürlük, adalet, milliyetçilik, laiklik gibi kavramlar ön plana çıktı. Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırıldı. Toprak reformu yapıldı. Kilise devletten ayrıştırıldı.
  • Fransız İhtilali Avrupa’da ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Diğer ülkelerde de halk ayaklanmalarına ve reform hareketlerine ilham verdi. Milliyetçilik akımı güçlendi ve imparatorluklar parçalanmaya başladı.
  • Fransız İhtilali sonrasında Napolyon Bonapart iktidara geldi ve Fransa’yı savaşlara sürükledi. Avrupa’nın haritası değişti. Napolyon’un yenilmesinden sonra Viyana Kongresi toplandı ve eski düzenin yeniden kurulması için çalışmalar yapıldı.

Fransız İhtilali’nin nedenleri ve sonuçları maddeler halinde bu şekilde özetlenebilir.

Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu