Eğitim

Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş nedir üniversite öğrencileri tarafında sıkça sorulan ve araştırılan bir konudur. Yatay geçiş, bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yapma işlemidir. Örneğin, üniversite 2. sınıf öğrencisi farklı bir üniversiteye geçiş yapmak istediğinde devam edeceği bölüme bağlı olarak altta kalan derslerini alıp 2. sınıftan devam etme avantajına sahip olur.

Yatay geçiş nasıl yapılır?

Bir üniversiteden başka üniversiteye veya farklı bir bölüme geçiş yapmak isteyen öğrenci için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. Not ortalamasını en düşük (taban puan) veya en yüksek not ortalaması (tavan puan) olarak değerlendirme işlemi üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir.

Yatay geçiş ile geçiş işlemi sağlamak istediğiniz üniversitenin öğrenci işlerinden, talep ettikleri en düşük veya en yüksek not ortalamalarını öğrenebilirsiniz. Yatay geçiş için talep edilen en düşük GANO (ortalama puanı) 4.00 puan üzerinden 3.00 ila 3.50 arasında değişiklik gösterir.

Yatay geçiş ne zaman yapılır?

Üniversite öğrencileri bulundukları okulda en az bir dönemini bitirdikten sonra yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Ancak hazırlık okuyanların dönemi buna dahil değildir. Hazırlık sonrasında bölüme devam edip en az bir dönem tamamlanmış olması gerekir.

Yatay geçiş şartları nelerdir?

Yatay geçiş; bir öğrencinin eğitimini sürdürdüğü üniversitenin dönem sınavlarını tamamladıktan sonra bir program eşliğinde farklı üniversite ve farklı bir bölüme ya da farklı üniversiteye geçiş sistemine denir. Bu geçiş süreci için öğrencilerden aranan belli başlı nitelikler ve kurallar bulunur. Bu kurallar genel olarak altı aşamadan oluşur. Üniversiteden üniversiteye geçiş sistemi olan yatay geçiş için gerekli kurallar aşağıdaki gibidir:

  • Puan türü
  • Not ortalaması
  • Geçiş zamanı
  • Başvuru sayısı
  • Öğrenci sayısı
  • Özel durumlar

Puan türü nedir?

Üniversite öğrenicisinin geçiş yapmak istediği kurumun bölüm puanıyla hali hazırda bulunduğu bölüm puanının eşit olması gerekir. Farklı olan bölüm yerleştirme puanları için öğrencinin üniversite sınavı puanına göre hesaplama yapılmalıdır. (TM-1’den MF-4‘de geçiş yapmak isteyen öğrencinin, üniversite sınavına girdiği yıl MF-4 puanının hesaplanmış olması gerekir.)

Not ortalaması nedir?

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için her kurum geçiş hakkı tanımaz. Yatay geçiş hakkı tanıyan veya kabul eden kurumların belli bir kontenjanda öğrenci kabul etme hakkı bulunur. Sınırlı kontenjan ile öğrenci seçiminin en kritik noktası not ortalamasıdır. Yatay geçiş yapmak istediğinizde kurumun sizi seçmesi için 4.00 puan üzerinden 3.00 ila 3.50 arası not ortalamanız olması gerekir. Bu sayede yatay geçiş yapabilmeniz oldukça kolaylaşır.

Geçiş zamanı nedir?

Üniversite öğrencilerinin eğitimini aldıkları bölümde mutlaka bir yılı tamamlamış olmaları gerekir. Hazırlık okuyan öğrencilerin okudukları yıl buna dahil değildir. Hazırlık sonrası okuyacakları bölümde bir yılı tamamlamaları gerekir. Ön lisans öğrencilerinin ilk yılı veya son yılı, lisans öğrencilerinin de ilk yılı veya son yılı farklı üniversitede geçirilemez. Yani bir yıl tamamlandıktan sonra geçiş yapılan üniversiteden mezun olunması gerekir.

Başvuru sayısı nedir?

Üniversite öğrencileri yatay geçişe 2 defa başvuruda bulunabilirler. İlk başvuruda olumsuz yanıt alan öğrencinin başvuru yaptığı dönem sonrasındaki dönemde tekrardan başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvuru dönemi bazı okullarda 2. yılın sonunda yapılır. Bunun için gerekli bilgileri yatay geçiş yapmak istediğiniz veya kendi kurumunuzun öğrenci işlerinden tekrar başvuru hakkını hangi dönemde yapabileceğinizi öğrenmeniz gerekir.

Öğrenci sayısı nedir?

Yatay geçiş yapmak istediğiniz kurumda her bölüme özel öğrenci sınırlaması olur. Bu kontenjan sınırlaması kurumdan kuruma değişiklik gösterir. Örneğin 100 kişilik bir öğrenci sınıfına 5 öğrenci yatay geçiş ile geçiş yapabilir. Ancak bu oran her kurumda farklılık gösterir.

Özel durumlar nedir?

Özel durumlar başlığı altında, bulunduğu kurumda disiplin cezası almış öğrencilerin geçiş yapamama hakkı bulunur. Disiplin cezası almış öğrenciler farklı bir kuruma geçiş hakkına sahip değillerdir. Buna ek olarak kaydını dondurmuş öğrencilerin de yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.

Yatay geçiş türleri nelerdir?

Yatay geçiş için iki çeşit geçiş hakkı bulunur. Bunlar, kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş hakkıdır. Yatay geçiş türlerinin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kurumlar arası yatay geçiş hakkı nedir?

Öğrencinin bulunduğu kurumdan başka bir kuruma aynı not ortalaması ve aynı dönemden devam edebilme hakkına kurumlar arası yatay geçiş denir. Örneği, bir öğrenci Düzce Üniversitesi İşletme bölümünden ODTÜ İşletme bölümüne aynı sınıftan devam edebilme hakkına sahiptir. Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin bulundukları kurumda 100 üzerinden en az 60 puan ile not ortalamasını yüksek tutmuş olması gerekir. Bulunduğu kurumda not ortalaması düşük olan ancak üniversite sınavı sonuç puanının, geçiş yapmak istediği kurumdaki bölümün taban puanına denk ya da taban puanından yüksek bir puana sahip olması gerekir. Üniversite sınavı puanınızla da yatay geçiş hakkına sahip olursunuz. Üniversite puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, not ortalaması ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin değerlendirilmesi sonrası kontenjan kaldıysa kabul edilirler. Bu doğrultuda öncelik hakkı bulundukları kurumda yüksek not ortalamasına sahip ola kişilere aittir.

Kurum içi yatay geçiş hakkı nedir?

Üniversite öğrencilerinin aynı kurum içinde farklı bir bölüme geçiş yapabilme hakkına kurum içi yatay geçiş hakkı denir. Bulundukları bölümden farklı bir bölüme ve bu doğrultuda aynı kuruma bağlı olarak farklı fakülte, farklı konservatuar, farklı meslek yüksekokuluna geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kontenjan sınırlaması, not ortalaması gibi durumlar bulundukları kurumun yönetim kuruluna bağlıdır. Aynı yükseköğretim kurumunda, bulundukları bölümün birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretime sınırsız kontenjan ile geçiş yapabilirler. Aynı kuruma ait farklı fakülte, farklı bölüm, farklı konservatuar, farklı meslek yüksekokuluna geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ise geçiş yapmak istedikleri bölümün not ortalaması haricinde, üniversite puanlarının o bölüme ait taban puanından oldukça yüksek bir puana sahip olması gerekir. Bu durumda kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin öğrenci işlerinden detaylı bilgi edinmesi gerekir.

Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu