Ansiklopedi

Siyasi partilere kimler üye olamaz?

Anayasaya göre, siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Vatandaşlar; siyasi parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Siyasi partilere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ancak, siyasi partilere üye olamayacak kimseler de vardır. Peki, siyasi partilere kimler üye olamaz? İşte madde madde siyasi parti üyesi olamayacak kişiler…

  • Yabancılar
  • Yükseköğretim öncesi öğrenciler
  • Hakimler ve savcılar
  • Silahlı kuvvetler mensupları
  • Yüksek yargı organları mensupları
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
  • Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
  • Terör eylemlerinden mahkum olanlar
  • Taksirli suçlar hariç 5 yıl ağır hapis veya 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar
  • Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar.
Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu