Ansiklopedi

Hititlerin özellikleri maddeler halinde özet

Anadolu uyarlıkları arasında yer alan Hititlerin özelliklerini kısaca ve maddeler halinde derledik. İşte Hititlerin özellikleri maddeler halinde:

  • Hititler, Kafkaslardan Anadolu’ya gelerek Kapadokya’ya yerleşmişlerdir.
  • Hititlerin başkenti, günümüzde Çorum ilinin Boğazköy ilçesi sınırlarında yer alan Hattuşaş‘tır.
  • Hitit Devleti, pek çok küçük beyliğin birleşmesinden oluşan feodal bir devletti. Daha sonra beylikler kaldırılmış ve merkezi otorite güçlendirilmiştir. Anadolu’da ilk siyasal birliği Hititler kurmuşlardır.
  • Hititlerin başında bulunan kral sadece devlet yöneticisi değildi; başkomutan, başrahip ve başyargıç unvanlarını da üstünde toplamıştı.
  • Kralın yanında asillerden oluşan Pankuş Meclisi bulunuyordu. Bu meclis, danışma meclisi olarak görev yapmaktaydı.
  • Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna adı verilen kraliçedir. Tavananna, kral sefere çıktığı zaman devlet işlerini yürütürdü. Ayrıca, anlaşmalarda kralın yanında kraliçenin de mührü bulunmaktadır. Bu durum Hititlerde kadınlara verilen önemin göstergesidir.
  • Hititler, çok tanrılı inanca sahiptiler. Hititler döneminde Anadolu, Tanrı sayısının çokluğundan dolayı “Bin Tanrı İli” olarak adlandırılmıştır. Bu durum dinsel konularda hoşgörülü olduklarını göstermektedir.
  • Toplum, sosyal sınıflara ayrılmıştır. Belirli şartlarda sınıflar arası geçiş mümkündür. Bu durum toplumda eşitsizlik olduğunu göstermektedir.
  • Hitit kralları, her yılın önemli gelişmelerini “Anal” adı verilen yıllıklara yazmışlardır. Yaşanan tüm gelişmeler tanrılara hesap vermek amacıyla yazıldığı için tarafsız bir şekilde kaleme alınmıştır.
  • Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Hititler ile Mısır arasında yapılan savaşın ardından MÖ 1280’de imzalanan Kadeş Antlaşması‘dır.
Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu