Ansiklopedi

Farabi kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Farabi, Türkistan’ın Farab şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda 872 yılında doğduğu belirtilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı. Dönemin önemli bilim ve kültür merkezlerini gezdi. Kırklı yaşlarında ise Bağdat’a gitti. Birçok eserini burada kaleme alan ünlü bilgin, daha sonra Şam, Halep ve Mısır’a gitti. Farabi, 950 yılında Şam’da vefat etti.

Felsefeye Aristoteles’in eserlerini okuyarak başladığı bilinmektedir. İslam felsefesinin kurucusu olarak bilinmektedir. Eski Yunan düşünürlerinden Platon, Aristoteles ile Helenistik Dönemden Plotinos’un felsefelerinden etkilenmiştir. Farabi’nin İslam düşüncesi ile felsefe arasında eklektik bir yapı inşa etmeye çalıştığı görülmektedir. (1)

Farabi, felsefenin dışında mantık, astronomi ve müzik alanlarında da çalışmıştır. Batı’da “Alpharabius” olarak bilinmektedir. Mantık alanındaki çalışmalarından dolayı kendisine “Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen)” unvanı verilmiştir.

Farabi’nin bazı eserleri

  • El-Medînetü’l-Fâzıla (Bu kitabında bir yöneticide olması gereken özellikleri anlatmıştır.)
  • İhsâ’ü’l-‘Ulûm (Bu kitabında ilk kez bilimleri sınıflandırmıştır.)
  • Fusûlü’l-Medenî
  • Kitâbü’l-Mille
  • Fusûsü’l-Hikem
  • Kitabu’l-Musiki
  • Es-Siyâsetü’l-Medeniyye
Kaynak
(1) Yeşilçayır, C. (2021). Farabi’nin Eğitim Felsefesi Bağlamında Din ve Felsefeyi Konumlandırışı . Kilikya Felsefe Dergisi , (1) , 52-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilikya/issue/61980/927780
Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu