Ansiklopedi

Didaktik şiir nedir? Didaktik şiir özellikleri nelerdir?

Didaktik şiir, Türk edebiyatında önemli şiir türlerinden biridir. Sözcük anlamı olarak "öğretici şiir" demek olan didaktik şiir, internette araştırılan şiir türlerinin başında gelmektedir. Peki, didaktik şiir nedir? Didaktik şiir özellikleri nelerdir? Bu şiir türü hakkında önemli bilgileri sizler için derledik.

Belirli bir konuda öğüt ve bilgi vermek isteyen şairler didaktik şiirden yararlanmışlardır. “Öğretici şiir” anlamına gelen didaktik şiirin tarihi eski Yunan’a dayanmaktadır. Didaktik şiir nedir? Didaktik şiir özellikleri nelerdir?

Didaktik şiir nedir?

Didaktik şiir, belirli bir konuda öğüt ve bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak için kaleme alınan şiirlere verilen isimdir. “Öğretici şiir” anlamına gelmektir. Bu şiir türünün tarihi eski Yunan’a dayanmaktadır. Yunancada öğretmek anlamına gelen “didaktikos” kelimesinden gelmektedir.

Bu şiir türünde şairin yegane amacı bir düşünceyi ve bilgiyi okuyucuya aktarmaktır. Bu sebeple şiirin duygu yönü önemsenmez. Ayrıca, dil ve anlatım yönü de geri plandadır. Bu şiirlerde bilgi ve felsefi yön ağır basmaktadır.

Öğretici nitelikteki fabllar bu türün ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Manzum hikayeler de bu türe girmektedir. Bu türün ilk temsilcisi ise Hesiodos‘tur. Hesiodos, düşüncelerini aktarırken didaktik şiirden yararlanmıştır. Çünkü, bu şekilde daha kolay akılda kalmasını amaçlamıştır.

Türk edebiyatında bu şiir türüne daha önceden “ta’limi” denilmiştir. Türk edebiyatındaki ilk didaktik manzume Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eseridir. Bunun dışında Edip Ahmet Yükneki’nin “Atabetü’l Hakayık”, Aşık Paşa’nın “Garipname”, Nabi’nin “Hayriyye” ve “Hayrabat” adlı eseri didaktik nitelikler taşımaktadır. Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Ziya Paşa da didaktik şiirin başarılı örneklerini vermiş sanatçılarımızdandır.

Didaktik şiir özellikleri nelerdir?

Didaktik şiir özellikleri, kısaca ve maddeler halinde şöyle:

  • Öğüt ve bilgi veren şiirlerdir.
  • Okurun duygularına değil, aklına seslenir.
  • Tarihi Eski Yunan’a dayanmaktadır.
  • Fabl ve manzum hikayeler bu türe girmektedir.
  • Dil ve anlatım ikinci plandadır.
Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu