Ansiklopedi

Ali Kuşçu kimdir? Hayatı kısaca özeti

Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant’ta dünyaya gözlerini açtı. “Kuşçu” lakabı, Timur İmparatorluğu’nun Sultanı Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olan babasından gelmektedir. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı. Dönemin önemli bilginlerinden Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin Cemşid ve Uluğ Bey’den matematik ve astronomi alanlarında dersler aldı.

Bilgisi ve zekasıyla Uluğ Bey’in dikkatini çeken Ali Kuşçu, 1420 yılında Uluğ Bey’in kurduğu rasathanenin müdürü oldu. Kendisini geliştirmek için gittiği Kirman’da “Hall-ü Eşkal-i Kamer” ve “Şerh-i Tecrid” adlı eserini yazdı. Uluğ Bey’in 1449 yılında öldürülmesinden sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan‘ın yanına Tebriz’e gitti.

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında yapılan barış görüşmeleri için İstanbul’a gitti. Ali Kuşçu’nun bilgisine hayran olan Fatih Sultan Mehmet, kendisinden İstanbul’da kalmasını istedi. Elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi. Ayasofya Medresesi’ne müderris olarak atandı. Burada görev yaptığı süre boyunca hem bilimsel çalışmalarda bulundu, hem de dersler verdi. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Ali Kuşçu’nun eserleri

  • Risale-i fi’l Hey’e
  • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir
  • Şerh-i Tici Uluğ Bey
  • Risale-i fi’l Fethiye
  • Risale fi’l Muhammediye
  • El-Unkudu’z-Zevahir fi Nazmi’l-Cevahir
  • Tazkare fi Âlâti’r-Ruhâniyye
Daha Fazla Göster

İlgili Haberler

8 Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu